Dzierżawa działki

Opublikowano 7.03.2017 w kategorii Aktualności, Ogłoszenia

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz, ul. Energetyków 9, 95-100 Zgierz wydzierżawi działkę nr ewid. 275/1, zlokalizowaną przy ul. Konstantynowskiej 74A w Zgierzu (przy przejeździe bocznicy kolejowej), o powierzchni 1819 m2, urządzoną (dawny skład opału) oraz zabudowaną budynkiem i budowlami: • budynkiem murowanym o powierzchni ok. 10,5 m2, • dwoma wiatami stalowymi, • budynkiem z płyt obornickich typu biuro-szatnia […]

Więcej

Specjalista ds. inwestycji i rozwoju w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

Opublikowano 6.02.2017 w kategorii Oferty pracy

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz, ul. Energetyków 9, 95-100 Zgierz ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko Specjalista ds. inwestycji i rozwoju w Wydziale Inwestycji i Rozwoju.

Więcej

Maszynista urządzeń nawęglania

Opublikowano 30.09.2016 w kategorii Oferty pracy

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz, ul. Energetyków 9, 95-100 Zgierz ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko maszynisty urządzeń nawęglania. Opis stanowiska: Zakres podstawowych zadań na stanowisku: obsługa maszyn i urządzeń ciągu nawęglania, obsługa ładowarki Ł-34 o pojemności powyżej 3,5 m3, prowadzenie rozładunku paliw, nawęglanie kotłów. Przewidywane wynagrodzenie: do ustalenia, zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Proponowana forma zatrudnienia: umowa o pracę. Planowany termin zatrudnienia: […]

Więcej

Oferta pracy

Opublikowano 8.06.2015 w kategorii Ogłoszenia

Specjalista ds. Administracji i Rozliczeń w Wydziale Organizacji i Administracji. Opis stanowiska, wymagania dotyczące kwalifikacji oraz dokumentów aplikacyjnych są wyszczególnione w załączonym ogłoszeniu. Nabór zakończony.

Więcej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Opublikowano 9.04.2015 w kategorii Przetargi, Przetargi niepubliczne

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  ul. Węglowa 5 97-400 Bełchatów ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (dla którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont kotła OF-100 w Elektrociepłowni Zgierz”PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. SIWZ Załącznik_1_OPZ Załącznik_2_Formularz Oferty Załącznik_3_Oświadczenie Załącznik_4_umowa

Więcej

© PGE Polska Grupa Energetyczna SA