Nasze oddziały

Działka zlokalizowana przy ul. Konstantynowskiej 74A w Zgierzu (przy przejeździe bocznicy kolejowej), o powierzchni 1819 m2, urządzoną (dawny skład opału) oraz zabudowaną budynkiem i budowlami:

• budynkiem murowanym o powierzchni ok. 10,5 m2,
• dwoma wiatami stalowymi,
• budynkiem z płyt obornickich typu biuro-szatnia o powierzchni ok. 20 m2,
• zalegalizowaną wagą samochodową o udźwigu 15 ton zagospodarowaną,
• zalegalizowaną wagę pełnouchylną do 200 kg,
• plac utwardzony, ogrodzony i oświetlony, szambo, woda do celów sanitarnych.

Wywoławczy czynsz miesięczny wynosi netto: 3.260,00 zł.

W zgłoszeniach należy podać dane kontaktowe zgłaszającego, proponowana cenę czynszu dzierżawnego, rodzaj planowanej działalności. Wybór oferenta nastąpi w drodze negocjacji.

Zgłoszenia można składać do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 14:00, osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., kancelaria/sekretariat Oddziału Elektrociepłownia Zgierz, ul. Energetyków 9, 95-100 Zgierz, lub listownie na adres jak wyżej „Dzierżawa”.

Bliższe informacje w godz. 7:00-15:00, tel. 512 105 798.

eczgierz_site