Nasze oddziały

• budynkiem murowanym o powierzchni ok. 10,5 m2,
• dwoma wiatami stalowymi,
• budynkiem z płyt obornickich typu Biuro-szatnia o powierzchni ok. 20 m2,
• zalegalizowaną wagą samochodową o udźwigu 15 ton zagospodarowaną.
• zalegalizowaną wagę pełnouchylną do 200kg
• plac utwardzony, ogrodzony i oświetlony, szambo, woda do celów sanitarnych

Wywoławczy czynsz miesięczny wynosi netto: 2.500,00 zł

W zgłoszeniach należy podać dane kontaktowe zgłaszającego, proponowana cenę czynszu dzierżawnego, rodzaj planowanej działalności. Wybór oferenta nastąpi w drodze negocjacji.
Zgłoszenia można składać do dnia 27 czerwca 2017 r. do godz. 14:00, osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Kancelaria/Sekretariat Oddziału Elektrociepłownia Zgierz; ul. Energetyków 9, 95-100 Zgierz, lub listownie na adres jak wyżej „Dzierżawa”.

Bliższe informacje w godz.: 7:00-15:00 pod numerem tel.: 512 105 798.

eczgierz_site