Nasze oddziały

1 września 2010 roku zostało zarejestrowane połączenie PGE Elektrowni Bełchatów SA z 12 innymi spółkami przejmowanymi, tworząc nowy podmiot PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Informujemy, że wczoraj - 1 września 2010 - zostało zarejestrowane połączenie PGE Elektrowni Bełchatów SA ze spółkami przejmowanymi, z wyjątkiem PGE Elektrowni Opole SA. Sąd Rejestrowy w Łodzi wydał w tej sprawie postanowienie nr LD.XX NS-REJ/017530/10/973. Pracujemy nad tym, aby PGE Elektrownia Opole S.A. dołączyła do nas w najbliższym czasie. Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że „Energetyka Boruta” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. straciła osobowość prawną i stała się jednym z oddziałów skonsolidowanej spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to jeden z sześciu koncernów wchodzących w skład największej firmy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności nowo powołanej spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Nowy podmiot gospodarczy składa się z centrali i 11 oddziałów, które znajdują się w różnych miastach Polski. Są to kopalnie węgla brunatnego, elektrownie konwencjonalne oraz elektrociepłownie. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA jest największym producentem węgla brunatnego, którego wydobycie stanowi 76% w skali kraju, a także największym producentem energii elektrycznej w Polsce - może wyprodukować ok. 40 proc. krajowej energii elektrycznej. Spółka jest również lokalnym dostawcą ciepła w regionach, w których funkcjonują jej oddziały. Nowy podmiot zatrudnia łącznie ponad 20 tys. pracowników. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 6.511.612.360,00 zł. Połączenie spółek wpłynie na optymalizację kosztów i uproszczenie struktury potentata energetycznego - PGE Polskiej Grupy Energetycznej Spółka Akcyjna. Dane Spółki: Nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. 1-go Maja 63, 97-400 Bełchatów NIP: 769-050-24-95 REGON: 000560207 KRS: 0000032334 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 6.511.612.360,00 zł. Kapitał w całości wpłacony. Dane szczegółowe (z pełną nazwą) Oddziału Elektrociepłownia Zgierz: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie ul. 1-go Maja 63, 97-400 Bełchatów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrociepłownia Zgierz ul. Energetyków 9, 95-100 Zgierz NIP: 796-050-24-95 REGON: 000560207 KRS: 0000032334

eczgierz_site