Nasze oddziały

 

W dniu 16 maja 2012r. w siedzibie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrociepłownia Zgierz uroczyście podpisano umowy z wykonawcami na realizacje dwóch inwestycji energetycznych tj. zabudowę turbozespołu upustowo-kondensacyjnego oraz zabudowę kotła rezerwowo-szczytowego.

 

 

 

Wykonawcą turbozespołu upustowo-kondensacyjnego, zostało Konsorcjum Firm: PBG S.A. – Lider Konsorcjum, PBG ENERGIA Spółka z o.o., GAZ & OIL Project Management
Spółka z o.o. Przekazanie turbozespołu do eksploatacji planowane jest na 31.12.2013r. Wartość kontraktu szacowana jest na ponad 50 mln zł.

 

 

Realizatorem Zabudowy kotła rezerwowo-szczytowego, o mocy 18 MWt. będzie ENERGIKA Małgorzata Szamałek, Zbigniew Szamałek Spółka Jawna. Przekazanie kotła do eksploatacji planowane jest na początek sierpnia 2013r., wartość kontraktu wyniesie ponad 7 mln. zł.

 

 

Realizacja tych inwestycji pozwoli znacznie poprawić sprawność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy jednoczesnej całorocznej ciągłości produkcji energii elektrycznej oraz poprawie pewności dostaw do odbiorców. Jest to również pierwszy etap realizacji planowanych przedsięwzięć zmierzających do unowocześnienia i odbudowy mocy wytwórczych zgierskiej elektrociepłowni.

 

 

Pracownicy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrociepłownia Zgierz z dumą podkreślają, iż są to inwestycje przełomowe - realnie odczuwamy, że jesteśmy w największej w Polsce rodzinie energetycznej - w PGE S.A.

 

 

 

eczgierz_site