Nasze oddziały

Elektryk w Wydziale Eksploatacji Sieci

Do głównych zadań  osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • zapewnienie odpowiednich parametrów jakościowych i ilościowych dostarczonej energii poprzez stałą kontrolę parametrów pracy sieci i węzłów, regulacje i korekty nastaw urządzeń regulacyjnych,
  • zapewnienie utrzymania ruchu i właściwego stanu technicznego sieci i węzłów cieplnych, układów pomiarowo rozliczeniowych energii cieplnej, w tym urządzeń AMR, poprzez wykonywanie prac remontowo - konserwacyjnych, prac związanych z usuwaniem awarii oraz eksploatację infrastruktury sieciowej.

eczgierz_site