Nasze oddziały

Zarząd i Rada Nadzorcza PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A zaakceptowały program realizacji inwestycji rozwojowych w Oddziale Elektrociepłownia Zgierz. Najważniejszą pozycją w Operacyjnym Planie Inwestycyjnym na 2012 dla Oddziału EC Zgierz stanowi zadanie o charakterze rozwojowym pn. „Zabudowa turbozespołu upustowo-kondensacyjnego wraz z kotłem rezerwowo-szczytowym w Elektrociepłowni Zgierz”. Planowane nakłady sięgają kilkudziesięciu milionów złotych. Realizacja tego ogromnego, jak na warunki zgierskie przedsięwzięcia inwestycyjnego, zakończona zostanie na sezon grzewczy 2013/2014. Głównym celem modernizacji majątku wytwórczego Oddziału EC Zgierz jest poprawa efektywności ekonomicznej wytwarzania ciepła i energii elektrycznej poprzez uzyskanie dodatkowej sprzedaży z tytułu wzrostu produkcji energii elektrycznej, w części kwalifikowanej do energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz wysokosprawnej kogeneracji. Jest to dobra, można powiedzieć historyczna wiadomość dla pracowników Oddziału oraz dla mieszkańców miasta – nigdy jeszcze nakłady i zakres przyjętych zadań inwestycyjnych w energetyce zgierskiej nie były tak wymowne. Dodać należy, że jest to pierwszy etap modernizacji i rozwoju źródła wytwarzania ciepła dla Zgierza i energii elektrycznej. W przygotowaniu jest kolejny etap inwestycji poprawiający efektywność wytwarzania przy jednoczesnym unowocześnianiu urządzeń i technologii wytwarzania.

eczgierz_site