Nasze oddziały

16 lipca 2010 roku w Warszawie w obecności ministra Jana Burego, podpisano Porozumienie - Umowę Gwarancyjną dla pracowników PGE branży elektrociepłownie i PEC obszaru Energetyka Konwencjonalna.

eczgierz_site