Nasze oddziały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Elektrowni Bełchatów SA podjęło 16 sierpnia decyzję o połączeniu spółki z 13 innymi spółkami obszaru Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna PGE. Analogiczne uchwały zostały podjęte w spółkach przejmowanych przez Elektrownię Bełchatów. Nowy podmiot powstały z połączenia spółek będzie nosił nazwę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie i będzie składał się z 12 oddziałów. W tym samym dniu pozytywne uchwały dotyczące połączenia podjęły Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników pozostałych łączących się spółek: PGE Elektrowni Turów SA, PGE Elektrowni Opole SA, PGE KWB Bełchatów SA, PGE KWB Turów SA, PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA, PGE Elektrociepłowni Lublin – Wrotków sp. z o.o., PGE Elektrociepłowni Kielce SA, PGE Elektrociepłowni Rzeszów SA, PGE Elektrociepłowni Gorzów SA, PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz SA, Energetyki Boruta sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gryfinie oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gorzów sp. z o.o. Połączenie spółek jest rezultatem procesu konsolidacji spółek obszaru Energetyka Konwencjonalna PGE. W obszarze tym rolę konsolidatora pełni PGE Elektrownia Bełchatów, która jest spółką przejmującą. Po formalnej rejestracji połączenia spółek, planowanej na 31 sierpnia, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna będzie jednym z sześciu obszarów biznesowych wchodzących w skład Polskiej Grupy Energetycznej SA. Nowy podmiot będzie składał się z następujących oddziałów: KWB Bełchatów, KWB Turów, Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Opole, Elektrowni Turów, Zespołu Elektrowni Dolna Odra, Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz, Elektrociepłowni Kielce, Elektrociepłowni Rzeszów, Elektrociepłowni Lublin-Wrotków, Elektrociepłowni Gorzów i Elektrociepłowni Zgierz. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, składająca się z kopalń węgla brunatnego, elektrowni konwencjonalnych i elektrociepłowni, będzie jedną z najważniejszych spółek Polskiej Grupy Energetycznej, największej grupy energetycznej w kraju. Konsolidacja najważniejszych spółek PGE będzie sprzyjać m.in. wzrostowi ich potencjału inwestycyjnego, a także przyniesie wielostronne korzyści związane z efektem synergii.

Biuro Konsolidacji PGE Elektrowni Bełchatów SA

eczgierz_site