• 1894 r. założenie fabryki barwników w Zgierzu (późniejsze ZPB „Boruta”), w trakcie rozbudowy fabryki budowano coraz większe i nowocześniejsze kotły parowe jako źródło napędu dla maszyn i urządzeń technologicznych
 • 1948 r. uruchomienie ECI jako źródła pary, ciepła i prądu dla fabryki i okolicznych mieszkańców
 • 1961 r. pozwolenie na ustawienie kotła stałego typu OR32 (budowa ECII)
 • 1963 r. pozwolenie na budowę kotłowni i bunkrowni ECIII (rozpoczęcie eksploatacji ECIII – koniec lat sześćdziesiątych) – obecnie główny budynek Elektrociepłowni Zgierz
 • 1979 r. zatwierdzenie projektu dotyczącego rozbudowy ECIII o kocioł OP140, dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych miasta Zgierza (1987- rozpoczęcie eksploatacji kotła)

Spółka „Energetyka Boruta” Sp. z o.o. została wyodrębniona ze struktur Zakładów Przemysłu Barwników "BORUTA" S.A. jako zorganizowane przedsiębiorstwo energetyczne. Potencjał kadrowy w momencie utworzenia Spółki, stanowili dobrze przygotowani i doświadczeni pracownicy dawnego wydziału energetycznego i elektryczno-pomiarowego ZPB Boruta S.A. Działalności gospodarczą, jako samodzielny podmiot prawa handlowego rozpoczęła z dniem 1 maja 1998 roku. – jest to data historyczna, uznawana jako początek naszej Firmy. 1998 r. 1 maja rozpoczęcie samodzielnej działalności jako Spółka oraz uzyskanie pierwszych koncesji (na wytwarzanie oraz dystrybucję ciepła i energii elektrycznej).

Spółka „Energetyka Boruta” Sp. z o.o. została wyodrębniona ze struktur Zakładów Przemysłu Barwników "BORUTA" S.A. jako zorganizowane przedsiębiorstwo energetyczne. Potencjał kadrowy w momencie utworzenia Spółki, stanowili dobrze przygotowani i doświadczeni pracownicy dawnego wydziału energetycznego i elektryczno-pomiarowego ZPB Boruta S.A. Działalności gospodarczą, jako samodzielny podmiot prawa handlowego rozpoczęła z dniem 1 maja 1998 roku. – jest to data historyczna, uznawana jako początek naszej Firmy.

 • 1999 r. postawienie w stan likwidacji ZPB Boruta S.A.
 • 2000 r. 4 lutego, większościowy pakiet udziałów Energetyki Boruta (96,9%) nabyła Elektrownia Bełchatów II (obecnie Elbis Sp. z o.o.)

Po zakończeniu procesu likwidacji Boruty, nastąpiło drastyczne załamanie sprzedaży w grupie odbiorców przemysłowych. Po nadziejach i apetytach na zwiększenie sprzedaży wiązanych z „Królem żelatyny”, pozostał tylko niesmak i dotychczas niespłacone długi.

Rozpoczęto proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa:

 • 2002 r. wdrożono plan naprawczy, głównie zmiany organizacyjne i finansowe
 • 2001-2003 r. przebudowa kotła pyłowego OP140 na fluidalny OF100
 • 2006 r. Rada Nadzorcza przyjęła długoterminową strategię rozwoju spółki 2006-2015 r.
 • 2006-2008 wdrożono szeroki program optymalizacji procesów produkcyjnych
 • 2007 r. pierwszy klient na składzie opału
 • 2008 r. zmodernizowano elektrofiltr i zabudowano system suchego odpopielania na OF100 ze środków UE i NFOŚiGW
 • 2008 r. pierwsze świadectwo czerwone z kogeneracji
 • 2009 r. pierwsze świadectwo zielone ze współspalania biomasy
 • 2009 r. sierpień pierwsza wiadomość o konsolidacji koncernu, rozpoczęcie procesu w obszarze społecznym, prawnym, rachunkowym, finansowym i operacyjnym
 • 2009-2010 rozmowy ze stroną społeczną, ok. 40 spotkań zakończonych podpisaniem umów gwarancyjnych i porozumień transferowych
 • 2010 r. zgoda korporacyjna władz na rozpoczęcie zabudowy turbiny TG3
 • 2010 r. rozstrzygnięty przetarg na zabudowę nowoczesnej stacji DEMI
 • 2010 r. rozpoczęcie procesu zakupu pakietu większościowego PEC Zgierz
 • 2010 r. 31 sierpnia końcówka postępowania rejestrowego w Sądach.

od 01 września 2010 r. zawitała do Zgierza najdłuższa nazwa firmy:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 63, 97-400 Bełchatów
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrociepłownia Zgierzul. Energetyków 9, 95-100 Zgierz
oraz kapitał akcyjny – 6 511 612 360 PLN
zamiast dotychczasowego, skromnego kapitału zakładowego – 8 400 000 PLN