Spółka oferuje do sprzedaży popiół ze spalania paliw w kotle fluidalnym OF-100. Jest to odpad o kodzie 10 01 82. Odbiór popiołu (poprzez instalację suchego odpopielania) możliwy jest w okresie sezonu grzewczego.

Zainteresowane podmioty gospodarcze posiadające stosowne decyzje w zakresie gospodarki ww. odpadem prosimy o kontakt.

 

Osoby do kontaktu:

Henryk Strzelecki: tel.: +48 501 505 354

Krzysztof Pieprzowski tel.: +48 501 505 589