Oferta sprzedaży wody zdemineralizowanej (DEMI)

W procesie produkcyjnym elektrociepłowni stosowana jest woda zdemineralizowana, produkowana w stacji demineralizacji wody pracującej w systemach odwróconej osmozy i elektrodejonizacji.

Podstawowe parametry jakościowe oferowanej wody zdemineralizowanej:

Zawiesina brak

Twardość <0,004 mval/dcm3

Zawartość krzemionki <0,02 mg/ dcm3

Zawartość żelaza <0,03 mg/ dcm3

Całkowita zawartość CO2 <1 mg/ dcm3

Utlenialność KMNO4 <5 mg/ dcm3

Przewodność przy 20º <0,3 μs/cm

Proponujemy sprzedaż wody do pojemników klienta.

Sprzedaż prowadzona jest dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 do 14:00.

 

Osoby do kontaktu:

Marek Guzik: tel.: +48 501 505 369

Krzysztof Ciechanowski tel.: +48 508 190 439

eczgierz_site