Dla energii elektrycznej

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-16(18)/2015/2016/1249/III/BG z dnia 14 stycznia 2016 r. została  zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna.

Ceny i stawki opłat znajdujące się w zatwierdzonej Taryfie dla energii elektrycznej będą obowiązywać od dnia 1 lutego 2016 r., z wyjątkiem stawki opłaty przejściowej, która obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z informacją Prezesa URE Nr 41/2015 w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2016.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.22.2016.AWo z dnia 06 grudnia 2016 r. została zmieniona taryfa dla energii elektrycznej w zakresie opłaty przejściowej oraz opłaty OZE PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.. Nowe stawki opłaty przejściowej oraz opłaty OZE będą obowiązywać od dnia 01 stycznia 2017 r.

Postanowieniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 grudnia 2016 r. sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.22.2016.AWo z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzonej dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. decyzją Nr OŁO-4211-16(18)/2015/2016/1249/III/BG z dnia 14 stycznia 2016 r.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.24.2016.2017.BG z dnia 29 maja 2017 r. została zatwierdzona taryfa dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Ceny i stawki opłat znajdujące się w zatwierdzonej Taryfie dla energii elektrycznej będą obowiązywać od dnia 01 lipca 2017 r.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.7.2018.BG z dnia 08 listopada 2018 r. została zatwierdzona taryfa dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.. Ceny i stawki opłat znajdujące się w zatwierdzonej Taryfie dla energii elektrycznej będą obowiązywać od dnia 01 grudnia 2018 r.

Dla ciepła

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.7.24.2017.1249-13.IX.RWY z dnia 11 grudnia 2017 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wraz z nową taryfą dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Poz. 5328 z dnia 13 grudnia 2017 r.