Nasze oddziały

Nowa stacja DEMI

Obecnie w Elektrociepłowni trwają prace końcowe zabudowy kompaktowej w pełni zautomatyzowanej stacji demineralizacji wody o wydajności 30m3/h w dwóch ciągach 2 x 15m3/h opartej na technologii odwróconej osmozy i elektrodejonizacji.

Celem projektu jest poprawa sprawności i pełna automatyzacja procesu technologicznego pozwalająca na ograniczenie lub całkowitą rezygnację z nadzoru oraz zapewnienie prawidłowych parametrów wody do obiegów wodno-parowych elektrociepłowni. Dwu ciągowy układ zapewni pewność pracy (pełna redundancja), ograniczenie kosztów eksploatacji przez zmniejszenie wielkości mediów wykorzystywanych do prowadzenia procesów, zmniejszenie nakładów na remonty i wymianę złóż jonitowych oraz poprawę funkcjonalności układu. Woda na wyjściu ze stacji DEMI będzie spełniać następujące wymagania:

  • przewodność < 0,2 µS/cm
  • zawartość krzemionki <0,02 mg/l

Instalacja demineralizacji wody kotłowej

Prace koncepcyjne

Obecnie trwają prace koncepcyjne związane z wyborem wariantu odbudowy i modernizacji majątku wytwórczego Elektrociepłowni Zgierz. Przewiduje się wybór koncepcji nastąpi jeszcze w I półroczu 2011 r. Pozwoli to na podjęcie etapu projekcji finansowej i technicznej tak, aby wystąpić z wnioskiem o uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych umożliwiających wyłonienie wykonawcy i przystąpienie do etapu realizacyjnego.

eczgierz_site